Skip links

(1) nhấc WiFi bỏ túi
* Vì nó được sạc đầy, bạn có thể sử dụng chúng ngay lập tức

(2) nhấn nút nguồn trong 10 giây nằm ở bên phải thiết bị.

(3) quyền màu vàng sẽ được hiển thị ở phía dưới và sẽ được thay đổi thành màu xanh lá cây trong 1 phút. Tất cả các hệ thống đều bình thường.

(4) bây giờ là lúc để kết nối với các thiết bị di động.
>ID SSID, khóa->PASSWORDS이다. SSID có nghĩa là ID và KEY có nghĩa là mật khẩu cho WiFi.

(5) bây giờ nếu bạn đi đến danh sách WiFi có sẵn trên điện thoại của bạn, bạn có thể tìm thấy cùng một ID với SSID trên WiFi bỏ túi. Click vào chúng và đặt các tính năng chính trong mật khẩu.

(6) sẽ được kết nối trong một vài giây

Lưu ý KT trứng có pin lớn (3000Ma), do đó bạn không cần thêm gói pin. Bạn có thể nạp tiền điện thoại bằng cáp kết nối USB.