Skip links

Pocket WiFi Rental in South Korea and pricing guide

Pocket wifi device, price, pick up and return.

Luôn trực tuyến mọi lúc mọi nơi tại Hàn Quốc! Tận hưởng dữ liệu 4G / LTE trên toàn quốc với WiFi di động. Bạn có thể kết nối nhiều hơn 3 thiết bị cùng một lúc!
Chia sẻ hình ảnh của bạn và tìm kiếm thông tin trên đi với WiFi này, một WiFi Portable của LG (Myfi) & KT (Olleh WiFi), bất cứ nơi nào & bất cứ lúc nào ở Hàn Quốc!

Luôn trực tuyến mọi lúc mọi nơi tại Hàn Quốc! Tận hưởng dữ liệu 4G / LTE trên toàn quốc với WiFi di động. Bạn có thể kết nối nhiều hơn 3 thiết bị cùng một lúc!
Chia sẻ ảnh của bạn và tìm kiếm thông tin khi đang di chuyển với WiFi này, wifi di động của LG & KT, mọi nơi & mọi lúc tại Hàn Quốc!

Pocket WiFi Price Guide

1 Day 2,700

4G LTE, Unlimited Data

a month 49,500

4G LTE, Unlimited Data

Rental Package

You can easily rent pocket wifi

Pocket USB PLUG 5 PIN CABLE BATTERY
How to use pocket wifi(KT Olleh)

4 STEP PROCESS

You can easily rent pocket WiFi

Book Now

Reservations can be made within 3 minutes.

CLICK

Visit Booth

Find a PLAYWiFi booth at the airport with Confirm mail. (Incheon international airport-Terminal 1 and 2, Gimpo airport, Gimhae airport)

LOCATION

Pay & Pick up

Make a payment and pick-up the pocket WiFi.
pay(credit card, debit card, and cash)

FAQ

Return

Return the pocket WiFi at the airport.

LOCATION

How to get pocket WiFi(egg)?

Simple! You can book Wi-Fi easily.

Pick-up and Return Locations

24 hour / Every Day

Incheon International Airport Terminal 1

24 hour / Every Day

Incheon International Airport Terminal 2

06:00 ~ 21:00 / Every Day

Gimpo Airport

05:30 ~ 22:30 / Every Day

Gimhae Airport

Your benefits with our Pocket WiFi rental service

Look at the Benefits and Rent Pocket WiFi

  • Aug-lợi ích: Shilla Duty-Free Coupon (1EA cho một thiết bị)

  • Internet tốc độ cao Pocket WiFi: điều kiện LTE 4G.
  • Truy cập Internet không giới hạn: không tính thêm phí để truy cập dữ liệu.
  • Đón & trở lại: Incheon Business Time (24 giờ)
  • Dễ dàng đón: chúng tôi cung cấp các WiFi bỏ túi đến sân bay.
    Đón tại sân bay Sân bay quốc tế Incheon Terminal 1 & Terminal 2, Sân bay Gimpo, Sân bay Gimhae.
  • Khu vực bảo hiểm 4G LTE của Pocket WiFi kéo dài đến 90 xung quanh Hàn Quốc.