Skip links

Địa điểm đón và trả khách tại nhà ga số 1 của sân bay Incheon

Kiểm tra trang này nếu bạn muốn thuê WiFi bỏ túi khi đến Nhà ga Sân bay Quốc tế Incheon 1. PLAYWiFi nằm ở Nhà ga Sân bay Incheon 1, tầng 3.
Giờ làm việc: Mở cửa 24 giờ (Thứ hai-Chủ nhật)
Vị trí: Gần giữa quầy B-C, “PLAYWIFI” tầng 3

Vui lòng đến Khởi hành 2 giữa quầy B-C trên tầng 3.

Bạn có thể tìm thấy gian hàng PLAYWIFI ở bên phải của Khởi hành 2.

Incheon Airport Terminal 2 Location
Check: Airlines flying to Terminal 2