Skip links

Đặt ngay Pocket Wifi
Đặt ngay thẻ SIM

Cung cấp lợi ích khi đặt phòng của bạn hoàn thành.

đến sớm

※ Người mang hộ chiếu Hàn Quốc không được phép sử dụng thẻ Sim trong nước.

KT-5day(Data) GIMHAE Airport PROMO 40,000(2ea, 20,000 per 1ea)

KT-SIM Card(Data/5day) 22,000 | KT-SIM Card(Data/10day) 30,000| KT-SIM Card(Data/30day) 57,000

KT-SIM Card(Data+Voice/3day) 13,000 | KT-SIM Card(Data+Voice/5day) 19,000| KT-SIM Card(Data+Voice/10day) 24,000 | KT-SIM Card(Data+Voice/15day) 29,000| KT-SIM Card(Data+Voice/30day) 49,000

*Đầu vào bắt buộc

Chọn thiết bị*KT-5day(Data)GIMHAE BUY2 PROMOKT-5day(data)KT-10day(data)KT-30day(data)KT-3day(data+voice)KT-5day(data+voice)KT-10day(data+voice)KT-15day(data+voice)KT-30day(data+voice) ▶ Xuất hiện khi bạn nhấp vào nút Giá - Tính toán.

▶ Vui lòng viết tên của bạn bằng tiếng Anh trong hộ chiếu của bạn..

Nơi cho thuê*

Ngày cho thuê*

Số lượng*

Chi phí thanh toán