Skip links

Đặt ngay Pocket Wifi
Đặt ngay thẻ SIM

Cung cấp lợi ích khi đặt phòng của bạn hoàn thành.

đến sớm

※ Người mang hộ chiếu Hàn Quốc không được phép sử dụng thẻ Sim trong nước.

LG-SIM Card(Data+Tmoney/5days) 22,000 |

LG-SIM Card(Data+Tmoney/10days) 30,000|

LG-SIM Card(Data+Tmoney/20days) 50,000 |

LG-SIM Card(Data+Tmoney/30days) 57,000 |

LG-SIM Card(Data+Tmoney /40days) 70,000|

LG-SIM Card(Data+Tmoney/60days) 110,000

*(mark) Required field

Day Select*LG-5days(data+Tmoney)LG-10days(data+Tmoney)LG-20days(data+Tmoney)LG-30days(data+Tmoney)LG-40days(data+Tmoney)LG-60days(data+Tmoney)
Giá sẽ được hiển thị khi nhấp vào nút tính toán


Bạn phải nhập TẤT CẢ các ứng viên được đặt tên CHÍNH XÁC khi họ xuất hiện trong hộ chiếu của họ


Chọn địa điểm*

Ngày đón*

Số lượng*


Tổng giá