Skip links

Đăng ký Thuê Wifi Bỏ túi (Thiết Bị Wifi 4G)
Đăng ký mua SIM

WiFi Bỏ túi – 2.700 Won mỗi ngày

Khuyến mãi hấp dẫn khi bạn hoàn thành đăng ký.
Khuyến mãi: Thẻ quà tặng miễn thuế Shilla 10.000 Won
Địa điểm: Chỉ miễn thuế Shilla trong thành phố (Seoul)

Xin lưu ý rằng đặt phòng phải được hoàn thành một ngày trước ngày thuê trước khi dịch vụ có sẵn. Một xác nhận riêng biệt sẽ được gửi khi đặt phòng được hoàn thành.
*Các trường bắt buộc

Thiết bị

▶ Vui lòng viết tên của bạn bằng tên tiếng Anh đã đăng ký trong hộ chiếu của bạn.

Nơi cho thuê*

Ngày cho thuê*

Ngày trở về*

Số lượng*

Chi phí thuê

"Sau ba ngày kể từ ngày trả lại, thiết bị sẽ bị mất và khoản phí bị mất sẽ được tính vào thẻ của bạn."


*(mark) Required field

Device Select*Long term plan a monthLong term plan 3 monthLong term plan 6 monthLong term plan 12 month ▶ Device Price - It is displayed when the calculation button is clicked

▶ You must enter ALL of the applicants given names EXACTLY as they appear in their passport

Pick-up Location*

Pick-up Date*

Return Date*

Quantity*

Rental Fee